Vzdělávání1.JPG
Přednášky na školách.JPG
31911_Back_to_School_7.jpg
Semináře - vůdcovství.JPG
36654_Rustic_Bible_Study_5.jpg
Vzdělávání1.JPG

VzděláVÁní


Kvalitní vzdělávací programy formou přednášek

SCROLL DOWN

VzděláVÁní


Kvalitní vzdělávací programy formou přednášek

Nabídka vzdělávání cB TŘINec Lyžbice

Církev bratrská v Třinci-Lyžbice nabízí kvalitní vzdělávací programy formou přednášek v oblasti prevence AIDS, partnerských vztahů, sexu a dalších, výuku jazyků, semináře o vůdcovství a křesťanské semináře. Výuku zajišťují zkušení lektoři.

Přednášky na školách.JPG

PREVENTVNÍ PŘEDNÁŠKy


PREVENTVNÍ PŘEDNÁŠKy


preventvní Přednášky na školách

Lektor: Slavoj Raszka
kontakt: 739 324 594
e-mail: lektorbest@gmail.com

Tyto preventivní přednášky nabízíme především školám, mládežnickým klubům a organizacím, které pracují s dětmi a dospívající mládeží. Zaměřují se na problémové oblasti mladých lidí, jako je sex, nemoc AIDS, partnerské vztahy, šikana, kouření, drogy, problematika IT a další.

 

Lektor Slavoj Raszka

Od roku 1994 aktivně pracuje s mladou generací. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti vůdcovství, partnerství a budování vztahů. V současné době pracuje jako pastor Církve bratrské v Třinci a realizuje přednášky ACET na níže uvedená témata. 

31911_Back_to_School_7.jpg

Jazykové Kurzy


Jazykové Kurzy


Jazykové kurzy pro poKročilé

Lektoři nabízejí jazykové kurzy pro pokročilé a podnikatele. Jsou určeny rovněž pro dospívající mládež, která si chce zdokonalit jazykové znalosti. V rámci těchto kurzů je možno se účastnit English Campu a Bussines Campu, kde se můžete setkat s mluvčími z USA.

 

Kurzy ruského jazyka

Lektor ruštiny: Iryna Rajcová

Výuka probíhá po předchozí telefonické domluvě s lektorem

Kontakt: 608 004 908  iryna.rajcova@seznam.cz

Kurzy anglického jazyka

Lektoři angličtiny: Bronislav a Larysa Lipusovi

Výuka probíhá po předchozí telefonické domluvě s lektory

Místo a čas: Pondělí až pátek v učebnách církve

Kontakt: 723 000 452

Semináře - vůdcovství.JPG

SeminářE o Vůdcovství


SeminářE o Vůdcovství


Nabídka seminářů

Efektivní vůdcovství - Důležitost a podstata vůdcovství

Umění vést sám sebe - Kdo neumí vést sám sebe, nemůže vést druhé

Osobní růst ve vedení - Důležitost neustálého růstu ve vůdcovství

Charakteristiky zralých vedoucích - Velikost člověka je dána velikostí jeho srdce

Základní principy úspěšné týmové práce

Úspěšný tým vedoucích a jak jej vybudovat

Odkud a kam směřujeme - Vize, poslání, struktura a strategie

Budování druhých lidí - Vedení, poradenství a koučink

Řešení konfliktů - Konflikt, kritika a konfrontace

36654_Rustic_Bible_Study_5.jpg

KřesťanskÉ SeminářE


KřesťanskÉ SeminářE


Nabídka křesťanských seminářů

Okultismus - Nevinná zábava, nebo akutní  nebezpečí?

Duch Svatý a jeho klíčová role

Dary Ducha Svatého

Prorocká služba a její důležitost

Základy chození ve víře

Duchovní uzdravení 1 - Čím jsi - hlavou, nebo chvostem?

Duchovní uzdravení 2 - Chceš opravdu začít znovu?

Osobní evangelizace - Jak říci druhým lidem svědectví o svém obrácení 

Výkladové kázání - Jak přinášet lidem Boží poselství