Vize a poslání

A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen;  kdo však neuvěří, bude odsouzen."

Evangelium  Marka 16,15-16

 

Naší vizí je vybudovat:

silnou a rostoucí církev známou Božím jednáním,
která slouží všem generacím v Třinci a okolí. 

  

Naším posláním je:

sloužit všem lidem třineckého regionu v jejich potřebách tak, aby mohli poznat svou identitu a skutečný smysl života, najít své místo v naší společnosti, postavit se čelem k výzvám dnešní doby a najít duchovní naplnění v Ježíši Kristu. 

To vše na základě vzájemné úcty, přátelství a biblických principů.


Hodnoty, které vyznáváme

  • Svoboda
  • Milost a přijetí
  • Nadpřirozené Boží jednání
  • Jasná prezentace Božího slova
  • Současná a moderní církev

Tyto hodnoty jsou naší identitou. Vytvářejí specifickou vůni naší církve a vyjadřují to, čím chceme být.

Vysvětlení jednotlivých bodů našich hodnot

Svoboda

Chceme, aby lidé v našem sboru cítili svobodu, aby mohli bez obav prezentovat své názory a projevovat se přirozeně. Chceme, aby se mohli svobodně rozhodovat na základě svědomí a cítění. Chceme, aby mezi nás lidé rádi chodili a toužili sem přivádět své přátele.

Milost a přijetí

Chceme, aby do naší církve mohli přicházet i lidé mimo církev, aby zde vnímali Boží milost a přijetí. Chceme docílit toho, aby chybující mohli začít, a ti, kteří padli, mohli znovu povstat a najít novou naději. Chceme, aby se církev v tom podobala Kristu: nalomenou třtinu nedolomil a doutnající knot neuhasil.

Nadpřirozené Boží jednání

Chceme, aby v našem sboru mohl Bůh mocným způsobem jednat tak, aby nemocní byli uzdraveni, aby smutní byli potěšeni, aby ztrápení byli pozvednuti. Chceme vidět změněné životy ve všech oblastech.

Jasná prezentace Božího slova

Chceme lidem přinášet jasné poselství Ježíše Krista a nenechatse strhnout tlakem postmoderní doby, humanismu a liberalismu.

Současná a moderní církev

Chceme evangelium prezentovat moderním a současným způsobem, chceme používat moderní technologie a jazyk, kterému rozumí dnešní člověk. V rámci možností chceme vše dělat na co nejlepší úrovni.