Turné romských služebníků po České republice

zleva: Tým romských služebníků ze Zakarpatí, Kymlovi s bratrem Šonim Horvatem, pastor Šoni Murža s kazatelem Církve bratrské v Husinci Pavlem Férem, pastor Michail Balko a bratr Mikola Horvat

Ve dnech 20. 4. – 22. 4. navštívila skupina romských pastorů ze Zakarpatí Osvětim v Polsku. Za druhé světové války tam zahynulo mnoho Romů. Poté romští pastoři sloužili v Polsku v rámci evangelické církve. Od čtvrtka 23. 4. měli volno. Mohli odjet zpět na Zakarpatí, nebo před odjezdem posloužit v některém ze slezských sborů.   

Asi v roce 2004 byla vyřčena v jejich sborech proroctví, že pokud povstanou a budou aktivně sloužit v dalších romských táborech, Bůh nejen otevře srdce romských spoluobčanů na Zakarpatí, ale otevře jim dveře, aby sloužili jak Romům, tak Čechům v České republice. Tato proroctví je velmi povzbudila, ale vůbec si nedokázali představit, jak by se mohla naplnit. Neměli odpovídající vzdělání, většina z nich nikdy v zahraničí nebyla, ale největší překážkou pro ně byly peníze potřebné na zaplacení pasů, víz a často „neoficiálních poplatků“ do kapes těch, kteří o těchto záležitostech rozhodovali. Nicméně vzali tato proroctví vážně a mnozí z nich se začali za tuto službu modlit a připravovat se na ni. Postupně se někteří z nich do České republiky dostali.  

Když mi bratr Šoni Horvat, pastor a hlavní vedoucí všech romských církví na Zakarpatí, řekl, že by u nás mohla jejich skupina posloužit, netušil jsem, že to ovlivní mnoho sborů v České republice. Věděl jsem, že sestra Tereza Kymlová z CB Písek se svým manželem Ondrou, který je v Písku kazatelem, touží po návštěvě romských služebníků. Oba už v romských táborech na Zakarpatí byli. Vzal jsem telefon a zavolal jsem Tereze, zda by chtěli, aby v jejich sboru, případně v okolí, posloužila skupina osmi romských pastorů. Tereza svým osobitým způsobem okamžitě zareagovala: „No jasně, zajistíme to, a také se poptám v okolních sborech. Dej mi týden času.“ Když mi asi po týdnu poslala seznam sborů, které o službu projevily zájem, a také program služby, došlo mi, že je to skutečně Boží dílo a že se naplňují proroctví.

Do České republiky přijeli ve čtvrtek 23. 4. a domů odjížděli v úterý 5. 5. v dopoledních hodinách. Měli k dispozici devítimístný mikrobus, do kterého se vměstnal i tlumočník z ruského, respektive ukrajinského jazyka.
První setkání se uskutečnilo v Havířově na půdě Nadačního Fondu Nehemia. Setkali jsme se s bratrem Leošem Cáskem, ředitelem NfN, a dalšími vedoucími. Setkání bylo spojeno s obědem v příjemné atmosféře. Romům byla více představena práce Nehemie, mluvili jsme o službě na Zakarpatí, o životě a potřebách v romských táborech a v neposlední řadě o tom, jak by se na této práci mohla Nehemie podílet.

Ve čtvrtek odpoledne vedla cesta romských bratří do jižních Čech, kde je přijali Kymlovi v modlitebně CB Písek. Ve čtvrtek odpoledne celá skupina sloužila v Centru romské kultury a večer na skupině mládeže, kde zazněla svědectví bratří a poselství od Michaila Balka. V neděli 26. 4. dopoledne jedna skupina posloužila na bohoslužbě v Husinci. Sbor CB v Husinci se aktivně podílí na misii na Zakarpatí tím, že už třetím rokem finančně podporují bratra Janka Davida z tábora Čomonín, kde je pastorem. Další skupina sloužila ve stanici husineckého sboru Vodňany. V neděli večer se celá skupina vrátila zpět do Písku, kde sloužili na večerním shromáždění.

Dalším místem služby byla Apoštolská církev v Českých Budějovicích, kde je pastorem bratr Petr Škopek. V pondělí 27. 4. večer se uskutečnilo setkání pro sbor, na kterém se pastoři sdíleli se svědectvími ze života a služby v romských komunitách. Další setkání se uskutečnilo v úterý večer opět ve sboru, kde bratři mohli mluvit o aktuální situaci na Ukrajině. Ve středu večer bylo setkání pro veřejnost v Suchdolu.

Ve čtvrtek naše cesta směřovala do severních Čech do CB Litvínov, kde jsme sloužili v začínající romské církvi. Bratr Petr Šimmer? kazatel CB Litvínov, vyjádřil později přání, aby Romové ze Zakarpatí přijeli do Litvínova sloužit dlouhodobě.Další služba se uskutečnila v pátek v romské církvi v Novém městě pod Smrkem. Zde byla možná nejsilnější služba celého turné. V modlitebně této církve se sešlo okolo sta lidí, převážně romské národnosti. Po kázání bratra Michaila Balka mnoho lidí reagovalo na výzvu. Mohli jsme se za ně modlit a žehnat jim.

Další cesta v sobotu 2. 5. vedla do středních Čech, do CB v Kolíně. Někteří z kolínského sboru už na Zakarpatí v romských táborech byli, a tak to pro všechny bylo příjemné shledání. V sobotu odpoledne bylo setkání ve sboru, kde se opět bratři sdíleli se svými svědectvími a také mohly zaznít mnohé otázky ohledně současné situace na Ukrajině. V neděli služba pokračovala na bohoslužbách, kde hlavní slovo měl bratr Michail Balko.
Z Kolína jsme pokračovali do Bruntálu, kde jsme večer sloužili ve sboru Tesalonika, který vede bratr Roman Hota. Na setkání byla většina Romů

Poslední místo, kde bratři sloužili, byl náš sbor CB Nová generace v Třinci. Na pondělním shromáždění byla asi polovina Romů. Setkání proběhlo v duchu přijetí a požehnání. Zazněla svědectví a Boží slovo. Na bratřích bylo vidět, že už jsou hodně unavení a touží po svých rodinách. Po přenocování v prostorách CB Hrádek v úterý v dopoledních hodinách odjeli domů na Zakarpatí. 

Turné romských pastorů bylo velkým obohacením pro nás i pro ně. Jejich služba se prokazovala nejen silným pomazáním, ale hlavně jejich skutečnou pokorou a úctou k druhým. Oni sami mohli vidět, jak žijí sbory v Čechách, mohli nám sloužit a předat něco ze svého misijního ducha.

Výjezdu do Čech se účastnilo sedm romských pastorů pod vedením Michaila Balka, hlavního pastora, který je zodpovědný nejen za romskou část, ale i za ukrajinskou část Církve živého Boha na Zakarpatí, na starosti má rovněž romský sbor v Mukačevu, který má v současné době okolo 250 členů. Na dvou nedělních bohoslužbách se schází okolo 300–400 lidí. V současné době má celé seskupení na Zakarpatí dvacet sborů, z nichž některé mají více než stovku členů a některé okolo 50 členů. Některé sbory se scházejí formou skupinek po domech v počtu okolo 30 lidí. Za třicet let práce, která vznikala z ničeho, na Zakarpatí založili více než třicet sborů.

Romští pastoři, kteří se zúčastnili turné: Šoni Horvát, hlavní pastor všech romských sborů Církve živého Boha na Zakarpatí a zároveň pastor sboru v táboře Svaljava; Tibor Virag, vedoucí chval mukačevského sboru a vedoucí známé romské kapely Amaro Del, Mikola Lakatoš, pastor sboru Vělikije Lučki, Korči Brugoš, pastor sboru v Užhorodě, Šoni Murža, vedoucí sboru v táboře Gať, Mikola Horvat, pastor sboru v Kyšbegaň; Igor Gezovič, vedoucí sboru v táboře Pausyno.


Na závěr bych se chtěl zmínit o hlavních potřebách, o kterých jsme hovořili na setkání Nadačního fondu Nehemia.

  • Finanční podpora rodin některých klíčových vedoucích a pastorů. V dnešní době z České republiky podporujeme šest vedoucích.
  • Finanční pokrytí cest do jednotlivých táborů. Někteří vedoucí několikrát týdně navštěvují tábory, v nichž jsou sbory, které nemají svého vedoucího. Bez těchto návštěv, kde jsou shromáždění, modlitby a setkávání s vedoucími, by tyto sbory nepřežily. Vzdálenosti od mateřského sboru jsou 10–50 km.
  • Peníze na léky, důležité návštěvy lékařů a operace. Naprostá většina lidí nemá na to, aby si tyto lékařské služby zaplatila. Naším záměrem je vyjít v této oblasti vstříc všem vedoucím, služebníkům a jejich rodinám.
Rodina Kymlových

Rodina Kymlových

Touto cestou bych chtěl poděkovat sestře Tereze Kymlové za to, že celou akci naplánovala a nesla na svých bedrech. Také chci poděkovat sestrám, které tlumočily naše hosty do českého jazyka. V neposlední řadě děkuji všem sborům, které romské pastory přijaly a bohatě se o ně postaraly.

pastor Slavoj Raszka, CB Třinec-Lyžbice