Budování úspěšného týmu sboru

I.   Tajemství úspěchu týmové práce

 • Úvod do budování týmové práce
 • V čem spočívá úspěch týmové práce

II.  Biblický tým a jeho role

 • Role klíčových vedoucích společenství
 • Základ budování úspěšného týmu
 • Vlastnosti úspěšného týmu

III. Deset základních principů týmové práce

 • Princip vedení a budování 
 • Princip společné cesty 
 • Princip zodpovědnosti 
 • Princip jednoty (vlastních ambicí)
 • Princip loajality
 • Princip důvěry
 • Princip vzájemné podpory a přátelství
 • Princip vzájemné ochrany 
 • Princip vzájemné úcty
 • Princip pokory

IV.  Biblický model budování týmu a vedení

 • Dva obrazy biblického modelu
  • Vinný kmen a ratolesti
  • Kristovo tělo
 • Řád a struktura v Kristově těle
 • Jednotlivé orgány a svaly
  • Hlava
  • Kostra
  • Vzhled a tvar
  • Vědomí a inteligence
  • Smysl a cíl života

V.   Tým vedoucích – Správná struktura, nebo biblický model?

 • Mojžíšův model vedení – Boží vize pro církev
 • Nejbližší spolupracovníci
 • Mojžíšův zástupce a nástupce
 • 70 starších, kteří obdrželi pomazání
 • Správci nad 1000, 100, 50, 10
 • Aplikace Mojžíšova modelu vedení  

  
VI.  Budování týmu vedoucích domácích skupinek

 • Různé modely budování vedoucích skupinek 
 • Biblický princip investice do vedoucích
 • Příklad investice Pána Ježíše do učedníků
 • Příklady z praxe

VI. Komunikace týmu navenek

 • Důležitost komunikace 
 • Sedm pohledů na špatnou komunikaci mezi týmem vedení a sborem
 • Mýty o komunikaci mezi vedením sboru a sborem
 • Zásadní chyby komunikace klíčových vedoucích se sborem
 • Náměty ke zlepšení komunikace
 • Deset možností komunikace mezi týmem vedení a sborem
 • Celistvá komunikace, aneb nekomunikuješ jen tím, co říkáš

VIII. Hodnocení a zpětná vazba služeb sboru

 • Hodnocení dílčích služeb
 • Hodnocení výsledků služby sboru
 • Hodnocení nastavení klíčových procesů ve sboru