Křesťanské setkání seniorů

Je to místo, kde se mohou setkávat nejstarší občané našeho města a naší církve. Mohou si zde popovídat, sdělit si své zkušenosti, nebo jednoduše být s někým, kdo je má rád. Je pro ně připraven zajímavý program. Součástí setkání je i občerstvení. Senioři se mohou scházet v příjemném prostředí dvakrát měsíčně.

Program:

  • Vzájemné sdílení víry v Ježíše Krista
  • Křesťanské písně
  • Výměna zkušeností
  • Vzájemné modlitby za potřeby

 

Každé poslední úterý v měsíci 15.00–17.00 ve společenských prostorách církve. Adresa: Chopinova 463, Třinec-Lyžbice
Zodpovědná osoba: Jaroslav Rajca, kontakt: 608 776 400