Deset základních principů týmové práce

Co znamenají principy

I.    Princip vedení a budování 

 • Co vyplývá z Nové smlouvy
 • Jaký je úkol vedoucích
 • Role klíčových vedoucích
 • Zduchovnění nevedení

II.   Princip společné cesty

 • Hledání Božího nasměrování sboru
 • Hledání konkrétního Božího plánu
 • Osobní vize a nasměrování hlavního vedoucího
 • Vize a nasměrování staršovstva
 • Naslouchání hlasu společenství
 • Tvorb a vize společenství

III.  Princip zodpovědnosti

 • Zodpovědnost za celé společenství
 • Zodpovědnost za svěřenou oblast služby
 • Zodpovědnost jeden druhému
 • Příklady z praxe

IV.  Princip jednoty a vlastních ambicí

 • Síla týmové práce
 • Vlastní ambice versus tým
 • Pohled Božího slova
 • Hlasování versus domluva

V.   Princip loajality

 • Pohled Božího slova
 • Kdo řídí společenství
 • Férovost k  nepřítomným

VI.  Princip důvěry

 • Podíl hlavního vedoucího na atmosféře důvěry
 • Tvorba atmosféry důvěry
 • Prostor pro odlišné názory
 • Vykazatelnost a otevřenost

VII. Princip vzájemné podpory a přátelství

 • Přátelství a jeho budování
 • Hledání společné řeči
 • Vzájemná podpora ve službě
 • Vzájemné přátelství s rodinami

VIII. Princip vzájemné ochrany

 • Ochrana jeden druhého proti pomluvám 
 • Ochrana jeden druhého při útoku
 • Podpora při selhání

IX.  Princip vzájemné úcty

 • Dávat přednost a úctu jeden druhému 
 • Mít druhé za přednější než sebe
 • Pokora versus ješitnost 

X.  Princip pokory

 • Nejsme vládci, ale služebníci 
 • Nejsme jen pastýři, ale zároveň i ovce
 • Ochota sloužit těm, které vedeme
 • Ochota přijmout napomenutí a zpětnou vazbu