Drodzy przyjaciele,

docieniamy, że jesteście zainteresowani stronami internetowymi naszego kościoła. Pozwólcie nam więcej się przedstawić. Oficjalna nazwa naszego kościoła to "Kościół Braterski w Trzyńcu-Łyżbice". W nieformalnym kontakcie jednak używamy nazwy "Kościół nowej generacji". Sama nazwa wskazuje, że chcemy być kościołem nowej generacji, który skupia się na potrzebach ludzi w naszym mieście. Jako pastor Kościoła Braterskiego w Trzyńcu coraz bardziej sobie uświadamiam, że kościół nie może być skupiony na siebie samego, ale musi być otwarty dla osób także spoza kościoła. Dlatego wraz z innymi kierownikami chcemy budować nasz kościół tak, aby był błogosławieństwem nie tylko dla tych, którzy uczęszczają do naszego kościoła, ale także dla miasta Trzyniec i jego regionu.

Tymi oto stronami chcemy pokazać, kim jesteśmy i co robimy. Chcemy także zaprosić wszystkich, którzy szukają sensu życia i napełnienia duchowego, ale nie chodzą do żadnego kościoła. Chcemy wam zaoferować chrześcijaństwo, które nie jest tylko pustą religią, lecz opiera się na dobrych relacjach, wzajemnej pomocy, osobistym użyciu i szczególnie żywej wierze w Jezusa Chrystusa.

pastor Slavoj Raszka


Žycie koscioła


Kościół Braterski w Trzyńcu to wspólnota ludzi, która szuka sensu życia, drogi do siebie nawzajem i drogi do Boga. Wierzymy, że powyższe działania mogą zaspokoić każdego z was.

 

Możecie odwiedzić niedzielne nabożeństwa

Są  to regularne spotkania członków i przyjaciół kościoła.Towarzyszy imnowoczesna muzykai żywe poselstwo Jezusa Chrystusa. Nabożeństwasą otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Każdą trzeciąniedzielęjest po nabożeństwie przygotowany poczęstunek, a podczas nabożeństwjest zabezpieczona usługa dzieciom.

 

Grupy zainteresowania

Możecie odwiedzićróżne grupki, takie jak przyjacielskie spotkania kobiet u herbaty, nieformalna grupka, która jest przeznaczona dlawszystkich, którzy szukająnowych relacji opartych na prawdziwej przyjaźni,lub grupka modlitebna, gdzie możemy modlić się razem zanasze problemyi potrzeby.

 

Spotkaniadla seniorów

Spotkania, na których emeryci mogą sobienie tylko porozmawiać i podzielić sięswoimi doświadczeniami, ale mogą zachęcaćsię nawzajem swoją wiarąw Boga. Seniorów bardzo sobie cenimy, ponieważ położyli fundamenty naszego życia a my teraz dążymyw ich śladach.

 

Usługa dladzieci i nastolatków

Swoje działania mają także dzieci i młodzież. Mają przygotowany bogaty program prowadzony przez doświadczonych kiderów. Na spotkaniach oprócz gier i współzawodnictw nowoczesnym sposobem zapoznawają się z Biblią i uczą się poznawać Boga. Oprócz regularnych spotkań mają różne imprezy weekendowe i letnie obozy