Vůdcovství a osobní růst

Chceme-li být ve vůdcovství úspěšní, je potřeba, abychom neustále rostli. Existuje málo rozených vůdců, ale i ti se potřebují vzdělávat a růst. Ten, kdo si myslí, že se už nemůže nic naučit, tak už nemá co předat druhým.

 

Program semináře:

I.    Potřeba a důležitost vůdcovství    

 • Biblické zdůvodnění vedení
 • Vedení v Kristově těle a příklady v Bibli
 • Co znamená být klíčovým vedoucím
 • Základní úrovně vedení

II.   Stavba vůdcovství     

 • Devět oblastí budování úspěšného vůdcovství
 • Grafické znázornění stavby vůdcovství  

III.  Identita – konto osobnosti

 • Pohled na identitu
 • Příklad identit y Saula a Davida
 • Příznaky dobrého nebo špatného konta našeho nitra
 • Položky, které vybírají z konta našeho nitra

IV.  Základy úspěšného vůdcovství

 • Integrita vedoucího
  • Základní principy integrity a její důležitost         
  • Osobní test integrity
  • Příklady podcenění integrity
 • Správné postoje vedoucího
  • Proaktivní, reaktivní a pasivní myšlení
  • Charakteristiky proaktivních, pasivních a reaktivních lidí
  • Proaktivní vedoucí nebojují o svou po zici
 • Sebekázeň vedoucího
  • Budování sebekázně - umění vést sám sebe
  • Organizace života
  • Budování integrity a charakteru
 • Priority vedoucího
  • Co je v životě nejdůležitější?
  • Paretův princip (princip 20/80)
  • Rozdělení priorit a zásady jejich posuzování
  • Kvadranty našeho času a jak je správně využívat

V.   Lidé – konto úspěchu

 • Nejdůležitější položka naší služby
 • Základní principy pro rozvoj lidí
 • Motivace lidí - Důležitý nástroj vedení
 • Principy budování růstu druhých lidí

 
VI.  Budova úspěšného vůdcovství

 • Naslouchání – otevřená brána k lidem
  • Co naslouchání není
  • Pět základních úrovní naslouchání
  • Test empatického naslouchání
 • Řešení problémů - klíč k budování a růstu
  • Fakta týkající se problémů
  • Rozpoznání problémů dříve, než se projeví
  • Sedm kroků identifikace problému
  • Odvaha jít do konfrontace
 • Budování vize - bez vize půjdeme odnikud nikam
  • Co je to vize a biblický pohled na vizi
  • Co znamená mít vizi pro svůj život
  • Tvorba vize pro osobní život
  • Co znamená mít vizi pro společenství
  • Tvorba vize pro společenství
 • Přinášení změn - beze změn neexistuje růst
  • Vůdce jako iniciátor změn
  • Negativní dopad odmítání změn
  • Kdy je změna ve společenství nutná?
  • Přirozený proces změny, příprava a motivace lidí ke změnám

VII.   Střecha: Regenerace a budování našeho obdarování

 • Volný den, odpočinek a regenerace
 • Osobní čas s Bohem
 • Osobní rozvoj, růst a vzdělávání
 • Důslednost a osobní kázeň