Odkud, a kam směřujeme

Vize, poslání, struktura a strategie

Obsah semináře:

I.    Vize společenství

 • Co znamená mít vizi pro společenství
 • Tři klíčové skutečnosti pro budování sboru
 • Společenství s vizí a bez vize
 • Rozdíl mezi pastorem s vizí a bez vize
 • Kroky při tvorbě vize
  • Hledání konkrétního Božího plánu pro dané společenství
  • Osobní obdarování pastora, a jeho
  • pohleda nasměrování staršovstva
  • Nasloucháni společenství
  • Tvorba konkrétní vize spol ečenství
 • Sdílení vize ve společenství
 • Pastor jako nositel vize

II.  Poslání společenství

 • Co znamená poslání společenství
 • Poslání a služba Pána Ježíše Krista
 • Co je součásti poslání
  • Eklésia - budování společenství               
  • Učednictví - budování služebníků a vedoucích
  • Služba jeden druhému a dalším lidem 
  • Evangelizace - služba světu
  • Chvála a uctívání Hospodina

III. Struktura společens tví

 • Důležitost struktury společenství
 • Co znamená struktura společenství
 • Společenství bez struktury
 • Příklad jasné struktury a vedení - tělo člověka
  • Hlava (vedení)
  • Jednotlivé orgány (lidé v církvi)
  • Kostra (struktura a strategie)
  • Vzhled a tvar (vize a poslání)
  • Smysl života (služba druhým lidem)
  • Vědomí a inteligence (pomazání Ducha Svatého)

IV.  Strategie společenství

 • Co znamená mít strategií společenství
 • Boj bez strategie – odsouzení k nezdaru
 • Nehemjáš,jeho vize a strategie výstavby hradeb Jeruzaléma
  • Obdržení vize
  • Podniknutí praktických kroků
  • Porozumění okamžité situaci
  • Sdílení vize s klíčovými vedoucími 
  • Sjednocení klíčových vedoucí a služebníků
  • Strategicky naplánováni 
  • Dovedení vize do úspěšného konce

V.  Praktický příklad vize, poslání, strukturystrategie