MISIE ZAKARPATÍ MEZI MAĎARSKY MLUVÍCÍMI ROMY

Sbor CB Třinec-Lyžbice pracuje misijně na Zakarpatí v romských táborech. Tato práce začala koncem roku 1999 a pokračuje do dnešního dne. Na této práci se aktivně podílejí sbory Církve bratrské v Třinci, Husinci a Písku a také Apoštolská církev v Třinci a Hrádku. Na této službě se rovněž aktivně podílí Wyclifová misie z Polska, kterou vede Ing. Jerzy Marcol z Ustroně. Pod jeho vedením zajišťují mimo jiné budování a provoz škol pro romské děti v táborech. Níže vám chceme tuto misijní práci představit, ukázat, s kým na Zakarpatí spolupracujeme, a motivovat vás k tomu, abyste se mohli aktivně zapojit.

V čem spočívá naše práce:

 • Misijní a evangelizační služba v romských táborech
 • Duchovní a pastorační poradenství
 • Budování klíčových vedoucích a povzbuzování jejich rodin
 • Finanční podpora rodin klíčových romských vedoucích
 • Finanční podpora důležitých projektů romské církve
 • Semináře pro romské pastory, vedoucí a služebníky

 

Služebníci a tábory, které podporujeme: 

 • Kolja Lakatoš - pastor v táboře Vělikije Lučki
 • Šoni Horvat - romský pastor pro Zakarpatí
 • Janek David - pastor v táboře Čomonin
 • Olodar Horvat - vedoucí sboru v táboře Domboki
 • Kolja Brugoš - Pastor v táboře Seredně

 

Možnosti, jak se můžete zapojit a tuto práci podpořit

1. Modlitební podpora

Jsme vděční za každého modlitebníka. Bez modlitební podpory se misie dělat nedá. Pokud se někdo z vás skutečně pravidelně modlí za tuto službu, a my nemáme na vás kontakt, dejte nám vědět. 

2. Finanční podpora – níže je uvedené číslo účtu a variabilní symboly  

ČS, číslo účtu: 1686582379 / 0800
 • Variabilní symbol 2100 – Podpora romských pastorů a vedoucích 
 • Variabilní symbol 2200 – Podpora misijních výjezdů na Zakarpatí
 • Variabilní symbol 2400 – Podpora nejpotřebnějších

3. Prezentace služby – můžete nás pozvat do svého sboru, abychom u vás prezentovali naši službu

Kontakt:  Slavoj Raszka
Telefon: 739 324 594  
E-mail: cbtrinec@seznam.cz

S kým na Zakarpatí spolupracujeme

Při této službě spolupracujeme hlavně s místní církví, která nese název "Církev živého Boha". Představuje letniční církev, která má dvě části, ukrajinskou a romskou. Celou tuto práci na Zakarpatí v dnešní době vede starší pastor Michail Balko, jeden ze zakladatelů této práce, která začala před dvaceti pěti lety. Tehdy dva mladí muži, jednadvacetiletý Sergej Baljuk a o něco starší Michail Balko, začali sloužit v romském táboře v Mukačevu, kde žilo asi 5 000 Romů. Romové žili v zoufalých podmínkách, bídě, beznaději, odmítnutí, ale hlavně bez Boha. Skromné začátky služby mezi Romy Bůh rozvinul v obrovské dílo. Po celou dobu bratr Michail s manželkou Věrou věrně slouží Romům. Založili a vybudovali na Zakarpatí mnoho romských sborů. V současné době jich je dvacet. 

Zakladatel služby na Zakarpatí

Bratr Sergej si vzal na starost ukrajinskou část Církve Živého Boha. V Mukačevu je dnes velký sbor, který postavil moderní křesťanské centrum uprostřed sídliště. Na Zakarpatí a dalších místech Ukrajiny vybudoval bratr Sergej mnoho ukrajinských sborů. Dnes je biskupem Církve živého Boha a v současné době rozvíjí tuto práci v hlavním městě Kyjevě, kde vybudoval  nový sbor Církve živého Boha. Mimo jiné má křesťanskou službu v rozhlase.