Kontakty a klíčoví vedoucí

Kontakty
na kancelář

Adresa:  Sbor Církev bratrská
Chopinova 463, Třinec 739 61

Telefon: 606 832 551

E-mail: cbtrinec@gmail.com
Ičo: 26520362  

MOŽNOST SETKÁNÍ
S VEDOUCÍMI

Pokud máte jakoukoliv potřebu nebo otázky, můžete kontaktovat některého z uvedených vedoucích, nebo si můžete domluvit schůzku s kazatelem na čísle 606 832 551 nebo na e-mailové adrese: cbtrinec@gmail.com


Číslo účtu a variabilní symboly Banka: Čs, Bu:1686582379 / 0800

Variabilní symboly misie:

Podpora pastorů Zakarpatí: 2100

Podpora misijních výjezdů: 2200

Podpora diakonie sboru: 2300

Stavba domečku v osadě Ižniatyno: 2400

Variabilní symboly sboru:

Sborové aktivity: 1100  

Služba na Mírově: 1300

Rekonstrukce budovy: 1400

 

Variabilní symboly projektů sboru:

Preventvní přednášky: 4100

Business English Camp: 4300

Variabilní symboly Mládežnického centra:

Klub LivingRoom: 3200

Dětský klub Smajlík: 3300

 


Klíčoví vedoucí:

IMG_6030.jpg

Slavoj Raszka - administrátor sboru

Kromě duchovní a pastorační práce se věnuje budování sboru a vedoucích, věnuje se práci s mladou generací, přednáškové činnosti na školách a v neposlední řadě působí misijně, hlavně na Zakarpatské Ukrajině.

mobil: 739 324 594
e-mail: slavojcbh@gmail.com

 
IMG_6019.jpg

Bronislav Lipus - zástupce kazatele

Je zástupcem kazatele a druhým statutárním zástupcem sboru. Věnuje se kázání Božího slova na nedělních bohoslužbách. Jeho hlavním obdarováním je vyučování anglického jazyka, proto se této oblasti věnuje profesionálně.

mobil: 723 000 452
e-mail: imlipus1@yahoo.com