Vážení přátelé, 

vážíme si toho, že jste projevili zájem o naši církev, proto nám dovolte, abychom se více představili. Oficiální název místního sboru v Třinci je Sbor církve bratrské v Třinci-Lyžbice. Chceme být církví nové generace, která se zaměřuje na potřeby lidí v našem městě.

Jako pastor Církve bratrské v Třinci si stále více uvědomuji, že církev nemůže být uzavřená, ale musí být otevřená pro lidi mimo církev. Naši církev chceme budovat tak, aby byla požehnáním nejen pro ty, kteří ji navštěvují, ale i pro město Třinec a celé jeho okolí.

Na těchto stránkách chceme prezentovat to, co děláme, a také pozvat všechny, kteří hledají smysl života a duchovní naplnění. Chceme vám nabídnout křesťanství, které není prázdným náboženstvím, ale je založeno na kvalitních vztazích, vzájemné pomoci, osobním uplatnění a hlavně na živé víře v Ježíše Krista.

pastor Slavoj Raszka


Kam patříme

Sbor Církve bratrské v Třinci je jedním z téměř 80 sborů Církve bratrské, která pracuje v naší zemi bezmála od roku 1892. Navazuje na historický odkaz Jednoty Bratrské. Je řádně zaregistrována na Ministerstvu kultury ČR. Církev bratrská je evangelikální církví a je součástí sdružení svobodných evangelikálních církví Evropy. Církev bratrská je rovněž členem České evangelické aliance a Ekumenické rady církví v naší zemi. Základem jejího života, práce a učení je Bible, a od tradičních evangelikálních církví se odlišujedůrazem na osobní vztah s Bohem. 

Hlavní oblasti práce Církve bratrské

  • Duchovní péče 
  • Diakonická služba 
  • Vzdělávání - ETS
  • Práce s dorostem a mládeží
  • Služba ve věznicích

NašE "CÍRKEV" znamená: 

  • Církev, která je moderní a současná      
  • Církev, která je otevřená pro všechny
  • Církev, která rozumí dnešním potřebám lidí
  • Církev, která svou práci staví na poselství Ježíše Krista

Vysvětlení jednotlivých bodů

Církev, která je moderní a současná

Chceme používat moderní prostředky pro zvěstování Božího slova a evangelia. Chceme vytvořit příjemné a hezké prostředí pro hosty a nově příchozí. Chceme vybudovat takovou církev, kterou se nebudeme stydět propagovat na veřejnosti a úřadech prostřednictvím letáků, plakátů, Internetu a sdělovacích prostředků.  

Církev, která je otevřená pro všechny

Církev jako taková byla většinou uzavřeným společenstvím pro vybrané členy, a lidé zvenčí, pokud se do církve odvážili přijít, neměli šanci do ní proniknout. Chceme, aby mezi nás mohli přicházet lidé různých národností bez ohledu na věk a minulost. Chceme, aby každý člověk mezi námi cítil svobodu zůstat, nebo odejít.

Církev, která rozumí dnešním potřebám lidí

Chceme se naučit naslouchat jak lidem v církvi, tak lidem mimo církev a rozumět jejich potřebám. Chceme prakticky sloužit všem lidem v jejich potřebách. To znamená vyjít mezi ně a nečekat, až oni přijdou mezi nás. Pán Ježíš totiž trávil naprostou většinu času mezi potřebnými, kterým sloužil. 

Církev, která svou práci staví na poselství Ježíše Krista

Chceme zvěstovat jasné a nekompromisní evangelium a nenechat se strhnout tlakem postmoderní doby, humanismu a liberalismu.