Dětská církev

Bohatý program pro děti během nedělních bohoslužeb, aktivity pro děti ve spolupráci s městem, víkendové akce v přírodě a letní tábory v horách. Tyto akce jsou určeny nejen pro děti členů církve, ale pro všechny zájemce ze širokého okolí. Mají připravený bohatý program pod vedením zkušených vedoucích. Na setkáních kromě her a soutěží se populárním způsobem seznamují s Biblí a učí se znát Boha. Kromě pravidelných setkávání mají různé víkendové akce a letní tábory.

Dětská církev během nedělních bohoslužeb  

  • Vyprávíme si biblické příběhy 
  • Vyrábíme hračky, ozdoby a dárky 
  • Máme spolu spoustu legrace

Vedoucí práce s většími dětmi: Daniel Konderla

mobil: 605 180 234   e-mail: danielkonderla@volny.cz


Vedoucí práce s menšími dětmi: Petra Mazurová

mobil: 608 619 266   e-mail: AlfredaA@seznam.cz


Koordinátor práce s dětmi: Daniel Konderla  

mobil: 605 180 234   e-mail: danielkonderla@volny.cz