Chvály, uctívání a modlitby

Jednou z hodnot našeho společenství je uctívání Hospodina.

Proto se chceme setkávat a uctívat Hospodina. Je mezi nás zván každý, kdo po tom touží. Chceme se rovněž modlit za to, aby Bůh skrze Svatého Ducha byl přítomen nejen na našich setkáních, ale hlavně v našich rodinách. Během setkání se chceme přimlouvat za potřeby našich bratří a sester, za potřeby našich přátel, známých a za záchranu našeho města. V neposlední řadě se chceme na setkáních modlit za potřebné a nemocné, kteří budou přítomni.

Modlitební témata:

 • Boží jednání na našich bohoslužbách a společných akcích
 • Dlouhodobě nemocní a další potřební v našem sboru
 • Touha sboru po společných modlitbách
  a službě potřebným lidem
 • Potřeba vedoucích a služebníků pro besídku a klub Smajlík
 • Děti v besídce, klubu Smajlík a mládež (LivingRoom)
 • Duchovní a početní růst sboru a probuzení
 • Záchrana ztracených našeho města
 • Moudrost ve službě novým lidem, kteří přicházejí do sboru

KDY:  

Modlitby s půstem

 • Každou středu od 18.00 do 19.00

Chvály a Modlitby

 • 1. neděle v měsíci od 18.00 do 19.30

 

KDE:  Modlitebna CB Třinec, Chopinova 463

Program setkání:

 • Motivační Boží poselství
 • Chvály a uctívání Hospodina
 • Modlitby za známé, přátele a hledající
 • Modlitby za konkrétní potřeby našeho sboru
 • Modlitby za záchranu našeho města
 • Modlitby za uzdravení a vysvobození

AKTUálNÍ MODLITEBNÍ POTŘEBY SBORU

Boží jednání na našich bohoslužbách a společných akcích

Aby každý ve sboru mohl prožívat Boží přítomnost

Touha sboru po společných modlitbách

Duchovní a početní růst sboru a probuzení v našem městě

Moudrost ve službě novým lidem přicházejícím do sboru

Dlouhodobě nemocní v našem sboru

Děti v besídce a klubu Smajlík, LivingRoom

Potřeba vedoucích a služebníků pro besídku a klub Smajlík